رایکا اس ام اس

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی،مشهد جزء شهرهایی است که دارای مناطق مختلفی است و ارسال پیامک تبلیغاتی از طریق کد پستی پنل پیامکی یکی از ساده ترین روش ها برای انجام تبلیغات کسب و کار و … در شهر مشهد می باشد.


برای ارسال پیامک ها از طریق کد پستی پنل اس ام اس در مشهد شما می توانید 4 رقم سمت چپ کد پستی منطقه مورد نظر خود را وارد کنید که با این کار به شماره تلفن کلیه افرادی که در منطقه مورد نظر شما ساکن هستند پیامک تبلیغاتی ارسال می گردد.

کدپستی مشهد نیز جزو کد پستی هایی می باشد که در پنل پیامکی رایکا مورد توجه قرار گرفته است؛

زیرا مشهد به عنوان یک کلان شهر با فرصت های زیاد برای کسب و کارها شناخته می شود،لذا لازم است مشتریان پنل اس ام اس بر اساس تفکیک کدپستی نیز بتوانند در این شهر پیامک ارسال نمایند و خدمات و کالاهای خود را معرفی نمایند، لذا رایکا به کدپستی مشهد در پنل خود اهمیت ویژه ای داده است.


این مجموعه به خوبی بر این حقیقت واقف است که بسیاری از کسب و کارها مانند اصناف اغذیه فروشان، پوشاک و آرایشگران و… اگر بتوانند به افرادی که در محدوده آنها سکونت دارند، پیام ارسال نمایند،

در تبلیغات خود بسیار موثرتر عمل می کنند، لذا یک تبلیغ هدفمند و ارزان بهتر از یک تبلیغ انبوه و بدون هدف، می تواند مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل نماید.


البته باید این حقیقت را پذیرفت که اگرچه ارسال اس ام اس خود به تنهایی یک تبلیغ ارزان قیمت می باشد؛ اما اگر به صورت هدفمند نیز ارسال گردد،

به سبب جذب مشتری بیشتر نسبت به تعداد پیامک ها، تبلیغ سریع و کارایی نیز محسوب می شود و می توان آن را یک تبلیغ رایگان دانست، لذا ارسال پیامک بر اساس کدپستی مشهد باید مورد توجه باشد.

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی

کد پستی مشهد برای پنل اس ام اس

· کد پستی خیابان امام رضا

خیابان سعدی: کد پستی 91336

خیابان سراب:کد پستی 91337

خیابان شيرازی،کوچه مخابرات: کد پستی 91346

خيابان امام رضا (ع): کد پستی 91656

خیابان امام رضا (ع): کد پستی 91666

کد پستی بیشتر

بازار رضا، خيابان امام رضا (ع):کد پستی 91667

خیابان امام رضا (ع)،بازار بزرگ: کد پستی 91349

کوي امام رضا (ع)، خيابان فضل بن شاذان: کد پستی 91778

بازار سرشور

  • کد پستی 91357

کوچه چهنو:کد پستی 91358

وچه فروغ: کد پستی 91359

خیابان دانش، کامياب:کد پستی 91366

خیابان پيشاهنگ:کد پستی 91367

خيابان امام خميني:کد پستی 91369

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی

ترمينال، خيابان امام خميني (ره): کد پستی 91748

خیابان جهانياني:کد پستی 91376

خيابان پاسداران: کد پستی 91377

خيابان رازی غربی، چمران: کد پستی 91378

خيابان انقلاب اسلامی،ابن سينا : کد پستی 91379

خيابان ابن سينا:کد پستی 91836

کد پستی مناطق مشهد برای پنل اس ام اس

خيابان دانشگاه: کد پستی 91388

خيابان دانشگاه،کوچه غفوريان:کد پستی91396

خيابان سنایی، قنادي: کد پستی 91397

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی

خيابان طاهری، خيابان سنايی: کد پستی 91398

خيابان مطهری شمالي، خيابان طاهری : کدپستی 91399

کوچه بهار، خيابان شيرازی: کدپستی 91436

خيابان آزادی، کوچه تکيه علي اکبری ها: کد پستی 91437

خيابان آزادی

شهرک سيمان، شهرک طالقانی،

باغو، شهرک آزادی، کال نخودک: کد پستی 91499

· شهرک طالقانی، وزارت سپاه، خيابان فضل بن شاذان: کد پستی 91769

· کوچه نوغان، خيابان طبرسی: کد پستی 91438

کد پستی مشهد برای پنل اس ام اس

خيابان.طبرسی علي مردانی: کد پستی 91556

خيابان. طبرسی پل ابوريحان: کد پستی 91557

خيابان،طبرسی خيابان علي مردانی:کد پستی 91558

خيابان. طبرسی خيابان مفتح: کد پستی 91559

خيابان طبرسی

خيابان ميثم: کد پستی 91566

خيابان طبرسی، خيابان ميثم: کد پستی 91567

·خيابان ميثم، تلگرد، خيابان دريا: کد پستی 91577

·تلگرد، خيابان دريا:کد پستی 91576

کد پستی مشهد

خيابان هاشمی نژاد:کد پستی 91459

خيابان خواجه ربيع:کد پستی 91458

ريل راه آهن: کد پستی 91689

ريل راه آهن، خيابان محبوبه: کد پستی 91538

ريل راه اهن، حسين آباد کرمانی ها: کد پستی 91586

بلوار راه آهن، خيابان ابوطالب، سيلو:کد پستی 91466

کد پستی مشهد برای رایکا اس ام اس

خيابان ابوطالب، 20 متری:کد پستی 91476

خيابان صدوقی، سيلو: کد پستی 91467

خيابان صدوقی، خير آباد: کد پستی 91469

خيابان شهيد استيکی، خيابان 20 متری: کد پستی 91478

کد پستی شهرهای مختلف مشهد

20 متری آزادی، خيابان مولوی: کد پستی 91879

کارمندان، 20 متری: کد پستی 91536

خيابان مسلم، خيابان گاز: کد پستی 91479

خيابان گاز،خيابان رسالت: کد پستی 91486

خيابان رسالت، مسلم 5: کد پستی 91487

کد پستی پنل پیامکی استان خراسان رضوی

خيابان رسالت، مسلم 11: کد پستی 91488

خیابان رسالت: کد پستی 91587

خيابان رسالت، خيابان فتاح، خيابان شهيد دوستی: کد پستی 91489

خيابان شهيد محب، جاده سيمان: کد پستی 91491

بزرگراه فجر، کوي بلال: کد پستی 91496

کد پستی کل مشهد

ميدان بار، خيابان قربانی، خيابان چهارده معصوم: کد پستی 91497

خيابان شهيد محبی، کوي فاطميه: کد پستی 91498

کوی اروميه، بلوار وحدت:کد پستی 91539

بلوار وحدت:کد پستی 91549

کوچه سياه آب، خيابان صفوی:کد پستی 91547

کوچه عصارزاده:کد پستی 91548

کد پستی خیالان های مشهد

گلشهر، 12 متری روح آباد: کد پستی 91561

خيابان طا لقانی، جاده گلشهر:کد پستی 91569

 جاده ابلق، پنج تن، گلشهر، خيابان نيزه:کد پستی 91571

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی

بلوار صد متری، خيابان پنج تن، خيابان دريای دوم: کد پستی 91578

خيابان بعثت، گلشور، خيابان عدالت:کد پستی 91579

محله التيمور: کد پستی 91581

خيابان شهيد طرقی، بلوار صد متری (فجر):کد پستی 91588

خيابان حسين آباد

کد پستی 91589

قلعه خيابان شمالی: کد پستی 91591

کوي مهرآباد: کد پستی 91596

خيابان بازه شيخ، سيل کال: کد پستی 91597

قلعه ساختمان، رجايی،خيابان کنه بيست، خيابان ابومسلم: کد پستی 91598

ترمينال، خيابان منتظری، خيابان حافظ: کد پستی 91636

خيابان سيدی، خيابان بهشتی:کد پستی 91638

·خيابان مهدی قائمی

  • (المهدی)، خيابان 45 متری، خيابان بهشتی: کد پستی 91637

· خيابان بهشتی: کد پستی 91758

· بزرگراه موسوی کلانتری، شهرک انقلاب،

شهرک ابوذر (مسير فشار قوی): کد پستی 91639

· خيابان جهان آرا، بزرگراه موسوی کلانتری: کد پستی 91756

· ترمينال، خيابان رضا: کد پستی 91646

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی

ترمينال، خيابان پروين اعتصامی:کد پستی 91649

ترمينال، خيابان دهلاويه:کد پستی 91738

محله طرق (جاده به طرف فريمان): کد پستی 91651

خیابان حافظ، کد پستی 91657

بلوار فرودگاه، پادگان نيروي هوايی،کد پستی 91659

· خيابان شهيد صدر، خيابان 17 شهريور،کد پستی 91669

کد پستی سامانه پیامکی مشهد

پل مصلی:کد پستی 91676

شهيد شيرودی، خيابان بني هاشم، کد پستی 91678

کوچه صدوقی، محله چهنو،شهريور: کد پستی 91679

خيابان عدل خمينی

خيابان رجایی، قلعه ساختمان: کد پستی 91698

·خيابان کشاورز، خيابان عدل خمينی: کد پستی 91681

·شهرک شهيد بهشتی، کوی آقا مصطفی،کد پستی 91686

خيابان محمد آباد،کد پستی 91687

خيابان کارمندان دوم، کد پستی 91688

کد پستی ارسال پیامک به مشهد

قلعه خيابان جنوبی: کد پستی،91691

·ميدان بار رضوی، جاده سرخس: کد پستی 91696

·کوی اميرآباد،ميدان بار رضوی،کد پستی 91697

·اداره کل پست خيابان بستان،کد پستی 91736

کد پستی استان خراسان

· خيابان بستان: کد پستی 91737

· خيابان کوهسنگی: کد پستی 91746

بهشتی 53، کوهسنگی: کد پستی 91759

· لشگر 77، خيابان بيژن بردباری، خيابان سرباز نامجو: کد پستی 91749

· خيابان رودکی،

بلوار زکريا: کد پستی 91757

· خيابان احمد آباد،خيابان شهيد فلاحی،کد پستی 91766

·خيابان طالقانی، کد پستی 91767

· خيابان ابوذر غفاری. کد پستی 91768

کد پستی کل شهرستان های خراسان

بلوارصدا و سيما،آراضی نجفی کد پستی 91771

· لويزان: کد پستی. 91773

میدان فلسطين،باغ و موزه ملک آباد،

شهرک نوفل، بلوار منتظری: کد پستی 91776

رضا شهر،

خيابان پيروزی، شهرک صداوسيما، ميدان جمهوری اسلامی: کد پستی 91777

دانشگاه فردوسی، بلوار شهيد باهنر، جاده کوکا کولا (کوثر) : کد پستی 91779

چهار چشمه، شهرک نيرو هوايی: کد پستی 91781

هاشميه، بلوار وکيل آباد، سامانيه، خيابان هنرستان: کد پستی 91786

بلوار وکيل آباد، پامچال، شهرک بهداشت محيط: کد پستی 91796

بلوار آب برق

شهرک بهاره: کد پستی 91787

شهرک مرواريد: کد پستی 91788

نه دره،بلوار شهرستانی،شهرک پيام:کد پستی 91789

خيابان خيام، ويلا: کد پستی 91793

کد پستی مشهد به تفکیک شهرستان ها وخیابان ها

شهرک ناسيونال، بلوار فردوسی: کد پستی 91797

خيابان 38 متری، آپارتمان های مسکن: کد پستی 91798

شهرک نور، آپارتمان های مسکن: کد پستی 91799

يابان قائم:کد پستی 91837

ارسال پیامک از طریق کد پستی مشهد

خيابان سناباد، خيابان سلمان فارسی، خيابان راهنمايی، خيابان کلاهدوز: کد پستی 91838

خيابان فلسطين

خيابان راهنمايی: کد پستی 91856

خيابان صاحب الزمان (عج)کد پستی 91839

خيابان کاشف، خيابان معتمدزاده: کد پستی 91846

خيابان معتمدزاده: کد پستی 91847

شهرک اتوبوسرانی

کال وکيل آباد، بلوار هاشمی: کد پستی 91841

· خيابان شاداب، میدان فردوسی: کد پستی 91848

· میدان فردوسی، بلوار شاهد: کد پستی 91859

ارسال انبوه پیامک از طریق کد پستی به مشهد

جاده قديم، پليس راه، بلوار شاهد: کد پستی 91871

پل کلاهدوز، بلوار شهيد قرنی، بلوار صد متری صادقی: کد پستی 91849

بلوار شهيد اشرفی اصفهانی (بلوار ملک آباد): کد پستی 91857

لوار خيام

بلوار شهيد دستغيب: کد پستی 91858

بهار 9، بلوار خيام:کد پستی 91875

بلوار شهرک لشگر، بلوار فلاحی 38: کد پستی 91861

بلوار سجاد: کد پستی 91866

کد پستی سامانه پیامکی مشهد

خيابان جامی:کد پستی 91867

·خيابان جامی، خيابان پويا: کد پستی 91868

·خيابان بزرگمهر: کد پستی 91869

جمال الدين اسدآبادی: کد پستی 91876

· خیابان بهار، فردوسی: کد پستی 91878

· شهرک هاشمی نژاد،

خيابان امامت 56: کد پستی 91881

· زيبا شهر، بلوار امامت: کد پستی 91886

کد پستی مشهد برای پنل اس ام اس

برای مشاهده کد پستی اصفهان اینجا کلیک کنید

برای مشاهد کد پستی تهران اینجا کلیک کنید

منبع: رایکا اس ام اس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.