پنل رایگان

رایگان

 • ارسال و دریافت پیامک
 • خطوط عمومی و اختصاصی
 • خط خدماتی
 • بدون هزینه تمدید سالیانه
 • 100٪ امکانات پنل
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • تعرفه پیامک 13 تومان
پنل حرفه ایی

40 هزار

 • ارسال و دریافت پیامک
 • خطوط عمومی و اختصاصی
 • خط خدماتی
 • بدون هزینه تمدید سالیانه
 • 100٪ امکانات پنل
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • تعرفه پیامک 11.7 تومان
وب سرویس

50 هزار

 • ارسال و دریافت پیامک
 • خطوط عمومی و اختصاصی
 • خط خدماتی
 • افزونه های آماده
 • ارسال پترن
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • تعرفه پیامک 11.7 تومان