رایکا اس ام اس

ارسال بلک لیست

ارسال بلک لیست ارسال بلک لیست.پیش از آن که به لیست سیاه بپردازیم باید بدانیم که بلک لیست چیست؟ بسیاری از کاربران خطوط مخابراتی افرادی هستند که تمایلی به دریافت پیامک تبلیغاتی از خود نشان نمی دهند. لذا این کاربران با مسدود سازی یا بلاک کردن این گونه پیام ها عدم تمایل خود به دریافت […]