رایکا اس ام اس

ارسال پیامک با نام تجاری

ارسال پیامک با نام تجاری ارسال پیامک با نام تجاری یکی از انواع پیامک های تجاری است. حتما همه شما تاکنون پیامک هایی که حاوی نامی خاص است را دریافت کرده اید گویی که شماره را در گوشی خود ذخیره کرده اید. پیامک های تجاری برای افرادی هم که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده […]