رایکا اس ام اس

پنل‌ های پیامک رایکا اس ام اس

پنل نقره ای
ادامه مطلب
150 هزار تومان
خط اختصاصی
خط خدماتی
سیمکارت
اپلیکیشن موبایل
مادام العمر و فول امکانات
بانک شماره به روز کل کشور
100 پیامک هدیه
هر پیامک 77 تومان
تعرفه هر پیامک بلک لیست135 تومان
ثبت نام
پنل اطلس
ادامه مطلب
300 هزار تومان
خط اختصاصی
خط خدماتی
سیمکارت
اپلیکیشن موبایل
مادام العمر و فول امکانات
بانک شماره به روز کل کشور
200 پیامک هدیه
هر پیامک 63 تومان
تعرفه هر پیامک بلک لیست111 تومان
ثبت نام
پنل طلایی
ادامه مطلب
600 هزار تومان
خط اختصاصی
خط خدماتی
سیمکارت
اپلیکیشن موبایل
مادام العمر و فول امکانات
بانک شماره به روز کل کشور
300 پیامک هدیه
هر پیامک 57 تومان
تعرفه هر پیامک بلک لیست99 تومان
ثبت نام
پنل فوق حرفه ای
ادامه مطلب
1200000 تومان
خط اختصاصی
خط خدماتی
سیمکارت
اپلیکیشن موبایل
مادام العمر و فول امکانات
بانک شماره به روز کل کشور
امکانات و خطوط ویژه جدید
2000 پیامک هدیه
هر پیامک 55 تومان
تعرفه هر پیامک بلک لیست60 الی 100 تومان
ثبت نام
قبلی
بعدی